Wersja 2214.4.12 systemu enova365 z 17 marca 2023 roku

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.4.12:

W module Kadry Płace:
 • KZP, ZFM Dostosowaliśmy nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniliśmy skrót PKZP na KZP w wielu miejscach w systemie – szczegóły w ulotce.
 • KZP, ZFM Zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiliśmy synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa).
 • KZP, ZFM Umożliwiliśmy synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami.
 • Praca Zdalna Dodaliśmy dwa nowe elementy wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, które należą do rodzaju „Dodatek”.
 • Wydruki Dostosowaliśmy i zaktualizowaliśmy wydruki związane z KZP i ZFM, Podstawą zasiłku, Badaniami lekarskimi, GUS-em, Oświadczeniem – PIT-3, PPK.

W module Księgowość:
 • Deklaracje Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki, schematy lub struktury XML Deklaracji CIT, CIT 8, CIT-8E, PIT, VAT, VAT-7, VAT-9M.
 • Ewidencja dokumentów Wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami, które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023.
 • Ewidencja dokumentów Dostosowaliśmy wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania.
 • Praca na wielu bazach Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy.

W module Praca Hybrydowa:
 • Praca hybrydowa Wprowadziliśmy zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy.

W module Pulpity HR:
 • e-wnioski Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”.

W module Pulpit Kierownika:
 • Zestawienia Czasu Pracy Dodaliśmy nowe definicje zestawień: „Czas pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika oraz „Plan pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.
 • Umowy Dodaliśmy nową zakładkę, która prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Podobna zakładka widnieje w Pulpicie Pracownika.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.