MIKROTECHSYSTEM sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS 0000877172, NIP 6653035478, REGON 37882260. Kapitał zakładowy 20 000 zł.

Skontaktuj się z nami