Nieruchomości

Moduł „Nieruchomości” enova365 to:
  • komplet informacji o nieruchomościach
  • zarządzanie pomiarami, kontrolami, remontami
  • rozliczenia najmu w trzech krokach
  • integracja z pozostałymi modułami enova365

enova365 ma opcje, które:
  • zarządzają bazą posiadanych nieruchomości o różnym typie: budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka) itp.
  • obsługują wszystkie procesy biznesowe realizowane w obszarze nieruchomości – od umów z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty,
  • integrują zarządzanie nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse,
  • fakturowanie czy inwentarz.
  • wywiązują się z obowiązku przechowywania dokumentacji, tj. badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia itp.