Produkcja

Oprogramowanie udostępnia narzędzia do generowania dokumentów dotyczących wykorzystania surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie dane są zgromadzone w jednym miejscu, co ułatwia ich analizę i kontrolowanie przebiegu produkcji.

System oferuje możliwość automatycznej korekty wartości przyjęcia produktów do rzeczywistych kosztów zlecenia. To pozwala na rozliczanie produkcji według rzeczywistych kosztów, nawet w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty.


Dzięki określeniu kolejności operacji oraz czasów ich realizacji, możliwe jest obliczenie całkowitego czasu potrzebnego do zrealizowania procesu technologicznego i przedstawienie go w postaci diagramu Gantta.


Moduł Produkcja
umożliwia ponadto:

 • generowanie bilansu surowców dla zlecenia
  produkcyjnego,
 • generowanie dokumentów zamówień do dostawców
  na potrzebne surowce na podstawie zleceń
  produkcyjnych,
 • doliczanie dodatkowych kosztów związanych
  z realizacją zlecenia produkcyjnego,
 • tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie
  zamówień produktu od odbiorców
enova365_mockup_Produkcja[309]