Projekty i usługi

Moduł Projekty umożliwia planowanie i kontrolę nad realizacją budżetów projektów. Posiada także pełne możliwości modułu CRM. System ERP pozwala kontrolować budżet projektu. W każdym momencie mamy możliwość podglądu budżetu i wprowadzania poszczególnych etapów. A po zakończeniu całego zadania lub poszczególnego etapu system automatycznie może wygenerować żądany raport.

Serwis
Bez trudu utworzysz zestawienie produktów objętych serwisem. Możesz także zarządzać historią klientów, przypominać o następnym przeglądzie oraz ustawiać automatyczne przypomnienia o terminie zwrotu sprzętu do serwisu.

Wypożyczalnia
Moduł wypożyczalnia umożliwia szybką identyfikację ilości dostępnego sprzętu. Pomaga także w określeniu, u którego klienta znajdują się narzędzia oraz kiedy będą one mogły być ponownie oferowane innym kontrahentom.
enova365_mockup_Projekty i uslugi[308]